Add some images first for Slideshow:1

WOŚP w Gródku

 

9 stycznia br. w szczytną akcję Jurka Owsiaka w tym roku włączyło się także Gminne Centrum Kultury w Gródku. Blisko dwudziestu wolontariuszy z naszego gimnazjum pod kierunkiem pani Joanny Ostapczuk już od samego rana kwestowało na ulicach Gródka, Walił Stacji, a nawet na przejściu granicznym w Bobrownikach.

Kulminacją była impreza na byłym dworcu PKP w Walilach Stacji. Tuż po 13-tej przyjechał tu orkiestrowy szynobus z Białegostoku. Podróżowało nim ponad 120 osób. Bilety licytowano w internecie. Jechali miłośnicy kolei z całej Polski oraz dwójka Czechów. Wśród pasażerów był też nasz wójt Wiesław Kulesza, który podczas jazdy zachwalał walory gminy Gródek.

Na stacji Wałiły pociąg powitało ok. 250 mieszkańców, którzy mieli nie lada atrakcję. Za drobną opłatą mogli przejechać się szynobusem do Żedni i z powrotem. Na peronie przygrywały zespoły z GCK – Kapela Chutar i grupa dziecięco-młodzieżowa Vena. Wszystkich poczęstowano kiełbaskami, bigosem, grochówką i grzańcem.

W imprezie uczestniczył poseł Krzysztof Tołwiński, dyrekcja PLK PKP S.A. oraz wielu samorządowców. Obecny był też Andrzej Kasperwicz, mieszkaniec Sokola, który jedenaście lat temu ofiarnie zmagał się przeciwko zamknięciu trasy kolejowej Białystok – Zubki.

Po podliczeniu pieniędzy z puszek okazało się, że sztab WOŚP w Gródku zebrał aż 5609,71 zł. Jak poinformował szef sztabu WOŚP w Białymstoku, Marcin Wróbel, w pociągu orkiestrowym zebrano ponad 10 tys. zł.

Jerzy Chmielewski

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050