Zadania realizowane z Budżetu Państwa i Państwowych Funduszy Celowych.

flaga i godło PL


DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Działalność zmierzająca do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej

Organizacja XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Siabrouskaja Biasieda

Wartość dofinansowania: 60 000 zł

Całkowita wartość zadania: 97 000 zł

Międzynarodowy Festiwal “Siabrouskaja Biasieda 2023” będzie prowadzony w języku białoruskim oraz w języku polskim. Całość prezentowana będzie na telebimie oraz na transmisji online. Po skończonym występie wszyscy wykonawcy będą mieć zapewniony poczęstunek. Wnioskodawca planuje również przeprowadzić 2 konkursy:

– konkurs na najsmaczniejszy chleb Uczestnicy konkursu zmierzą się z tradycyjnym swojskim chlebem, który jest podstawą w naszej kuchni. Wszystkie przyniesione chleby będą po rozstrzygnięciu poczęstunkiem dla publiczności.

– konkurs dla dzieci na nagranie filmiku z piosenką lub wierszykiem. Filmiki, nagrane przez rodziców będą musiały być wysłane do organizatora kilka dni przed festiwalem, podczas którego zaprezentujemy na telebimie zwycięzców pierwszych trzech miejsc. Piosenki lub wierszyki muszą zawierać komponenty folklorystyczne.

Całość zadania, wzorem dwóch ubiegłych lat będzie promowana w innowacyjny na skalę województwa sposób. Wnioskodawca ponownie planuje zaprosić do współpracy Arkadiusza Andrejkowa- artystę z Sanoka, który specjalizuje się w malowaniu drewnali-czyli obrazów na stodołach, wzorowanych na starych zdjęciach. Do tej pory w ramach projektu namalował 5 drewnali oraz mural na budynku GCK. Teraz planujemy kolejne malunki na stodołach, bardziej we wschodniej części gminy, w kierunku granicy.


DOFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA

Działalność zmierzająca do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości białoruskiej

Organizacja XXII edycji Międzynarodowego Festiwalu Siabrouskaja Biasieda

Wartość dofinansowania: 60 000 zł

Całkowita wartość zadania: 97 000 zł

Międzynarodowy Festiwal “Siabrouskaja Biasieda 2022” będzie prowadzony w języku białoruskim oraz w języku polskim. Całość prezentowana będzie na telebimie oraz na transmisji online. Po skończonym występie wszyscy wykonawcy będą mieć zapewniony poczęstunek. Wnioskodawca planuje również przeprowadzić 2 konkursy:

– konkurs na najsmaczniejszą drożdżówkę „drożdzouku”. Uczestnicy konkursu zmierzą się z ciastem drożdżowym, które często jest podstawą lokalnych dań. Wszystkie przyniesione bułki będą po rozstrzygnięciu poczęstunkiem dla publiczności.

-konkurs dla dzieci na nagranie filmiku z piosenką lub wierszykiem. Filmiki, nagrane przez rodziców będą musiały być wysłane do organizatora kilka dni przed festiwalem, podczas którego zaprezentujemy na telebimie zwycięzców pierwszych trzech miejsc. Piosenki lub wierszyki muszą zawierać komponenty folklorystyczne.

Całość zadania,wzorem roku ubiegłego będzie promowana w innowacyjny na skalę województwa sposób. Wnioskodawca ponownie planuje zaprosić do współpracy Arkadiusza Andrejkowa- artystę z Sanoka, który specjalizuje się w malowaniu drewnali – czyli obrazów na stodołach, wzorowanych na starych zdjęciach. Tym razem Artysta wykona mural na ścianie budynku GCK, który przedstawiać będzie jeden z najstarszych zespołów na białostocczyźnie- Rozśpiewany Gródek, który istnieje ponad 70 lat. Mural przedstawiać będzie zespół z początków istnienia, co będzie ukłonem w stronę nieżyjących już założycieli grupy.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w GCK

Wartość dofinansowania: 56 000 zł

Całkowita wartość zadania: 70 000 zł

Zadanie polega na dokupieniu niezbędnego zestawu nagłośnienia do pracowni muzycznej i graficzno- multimedialnej GCK. Planowany zakup jest konsekwencją poprzednich działań, zmierzających do ujednolicenia planu rozwoju naszej instytucji oraz jest spowodowany brakiem tego wyposażenia. Wnioskodawca planuje kolejne etapy doposażania i rozwoju instytucji w przyszłości.