Projekty

logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

 

Nazwa projektu: Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek
Kwota dotacji:
15.000,00 zł

Zabawy taneczne  odbyły się w Gródku, Waliłach- Dworze, Zubrach oraz Królowym Moście. Zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy wsi, w których odbywały się zabawy, angażowali  się w przygotowania i pomagali w całym przebiegu  wydarzenia.  Na każdą z imprez licznie przybywały całe rodziny i mieszkańcy innych wsi z całej gminy.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Nazwa projektu:  XX Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2019”
Kwota dotacji: 40.000,00 zł.

Festiwal to jedna z największych imprez białoruskich w Polsce. Z roku na rok obserwuje się coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony widowni, jak i ze strony występujących, bowiem występ na „Siabrouskiej Biasiedzie” jest niesamowitą promocją. Siabrouskaja Biasieda stała swoistą wizytówką naszej gminy i regionu. Zorganizowana z dużym rozmachem, jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu kulturalnym gminy Gródek.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


logo OWOP

Nazwa projektu: Aktywność siłą wspólnoty gminy Gródek
Koszt całkowity projektu: 271 771,25 zł

Gminne Centrum Kultury w Gródku w dniu 27 czerwca 2019 podpisało partnerstwo z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych na projekt „Aktywność siłą wspólnoty gminy Gródek”. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 2019 roku i potrwa do 30 listopada 2020 roku. W ramach dofinansowania GCK jako Partner ma do zrealizowania m.in. Święto Ulicy Chodkiewiczów, spotkania z seniorami i przeprowadzenie warsztatów przyszłościowych. Na projekcie skorzystają mieszkańcy gminy Gródek.


Zbiór logotypów

 

 

 

Nazwa projektu: Obrzędy i Zwyczaje Ziemi Gródeckiej
Koszt całkowity projektu: 6 460 zł

GCK otrzymało również dotację z programu BARDZO MŁODA KULTURA ze środków Narodowego Centrum Kultury, którego operatorem wojewódzkim jest WOAK w Białymstoku (obecnie Podlaski Instytut Kultury) w ramach której zostały nagrane dwa filmy promocyjne: Pieczenie chleba w Słuczance oraz Zespoły folklorystyczne z Gminy Gródek. W ramach projektu odbyły się róznież warsztaty ceramiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gródku oraz warsztaty pieczenia chleba i pochód chlebowy dla dzieci z przedszkola, który odbył się w Słuczance. Nasza instytucja została też wyróżniona na forum wojewódzkim za realizację tego projektu.

Zrealizowano dzięki dofinansowaniu że środków Narodowego Centrum Kultury i programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Podlaskie – Podlaski Pomost Kultury.


logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

Nazwa projektu: Zakup wyposażenia do pracowni instruktorskich i do poczekalni dla dzieci w Gminnym Centrum Kultury w Gródku
Koszt całkowity projektu: 25 319,27 zł dofinansowanie: 19 999, 27 zł

Dofinansowanie na projekt INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Wniosek „Zakup wyposażenia Zadanie zostało przeprowadzone w okresie 01.01.2019-31.12.2019. W ramach projektu GCK zyskało profesjonalną poczekalnię dla dzieci, wyposażoną w mebelki, stoliki i krzesełka oraz interaktywny panel edukacyjny. Zostały zakupione też meble do pracowni plastycznej i graficznej, a sala zajęć taneczno-ruchowych uzupełniła się o nowe maty do ćwiczeń.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal “Siabrouskaja Biasieda 2018”
Dotacja: 40 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Nazwa projektu: Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek
Dotacja: 15 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


Nazwa projektu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w Gminie Gródek

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 Gminne Centrum Kultury w Gródku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury  na zadanie pn. Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek”. Zadanie to polegało na inicjowaniu działań służących rozwijaniu potencjału i zasobów kulturalnych lokalnej społeczności. GCK przy pomocy profesjonalnej firmy przeprowadziło diagnozę i badania identyfikujące zasoby kulturalne, dotychczasowe inicjatywy mieszkańców w naszej gminie. Następnie mając wyniki badania, ogłoszony został konkurs na inicjatywy lokalne z określeniem zasad ich wyboru. Wybrano 7 nowatorskich w skali gminy działań (inicjatyw) na zasadzie współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych.

Koszt całkowity projektu: 29 000 zł (20% wkładu własnego GCK)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.


Nazwa projektu: 520-lecie Gródka

W związku z przypadającym w 2018 r. 520-leciem Gródka wspólnie z WOAK w Białymstoku zrealizowano zadanie pn. „520-lecie Gródka” – dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BARDZO MŁODA KULTURA 2016-2018. W projekcie brały udział dzieci, młodzież i seniorzy. Projekt polegał na przeprowadzeniu kilku działań:

 • gromadzeniu starych zdjęć miejsc, budynków w gminie Gródek i zestawieniu ich ze zdjęciem aktualnym,
 • przeprowadzeniu sondy filmowej na temat Gródka z przedszkolakami i seniorami,

Następnie, po zgromadzeniu materiałów odbyły się warsztaty z tworzenia obróbki cyfrowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Efektem końcowy to prezentacja przedstawiająca płynne zestawienie zmiany (zdjęcia stare-nowe), jaka dokonała się na przestrzeni lat oraz sonda filmowa: Gródek oczami przedszkolaków i seniorów.

Koszt całkowity projektu: 8 000 zł (100% dotacji)

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek
 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

Zrealizowano dzięki dotacji Mistra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mobilna Szkółka Edukacji Ekologicznej w Gminie Gródek

Zrealizowano dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek

termin realizacji zadania: 15.06.2015 -30.09.2015
koszt całkowity: 27 600 zł
dotacja: 15 000 zł

 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

termin realizacji zadania: 15.06.2015 – 30.09.2015
koszt całkowity: 105 000 zł
dotacja: 40 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracj i Cyfryzacji

 • Umowa 430/ZKMNiE/2014 – Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014 – dotacja: 38 000 zł
 • Umowa 428/ZKMNiE/2014 – Zakup strojów dla zespołu Chutar – dotacja: 7 000 zł
 • Umowa 429/ZKMNiE/2014 – Wydanie zbioru pieśni Ziemi Sokólskiej – dotacja: 10 995,63 zł
 • Umowa 427/ZKMNiE/2014 – Wydanie albumu Rozśpiewany Haradok – dotacja: 14 999,90 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

***

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Umowa 00340-6930-UM1040390/13 – Spotkania po latach.Cykl wiejskich festynów w gminie Gródek

koszt całkowity: 56 433 zł
dotacja: 31 041,92 zł

 • Umowa 00341-6930-UM1040387/13 – Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek

koszt całkowity: 42 444,60 zł
dotacja: 20 976 zł
Status: złożony wniosek o płatność

 • Umowa – 00194-6930-UM1040366/14 – Koncert specjalny podczas XV edycji Festiwalu Folkowego „Siabrouskaja Biasieda 2014”

koszt całkowity: 74 971,35 zł
dotacja: 39 600 zł

program Dom Kultury +Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (zakończonego w 2013 r.). Jego celem było uczynienie z ośrodków kultury w małych miejscowościach nowoczesnych lokalnych centrów kulturalnych. Temu służyły m.in. szkolenia w celu wypracowania odpowiedniej strategii działania, a następnie przyznano niewielkie fundusze na jej realizację.

Wnioski do programu, będące rozbudowanymi projektami z przekonywującą i perspektywiczną wizją działania, złożyły 124 domy kultury z całej Polski. Zakwalifikowano 50. Wniosek GCK w Gródku został zaakceptowany jako jeden z trzech z województwa podlaskiego.