ŚPIEWNIK LUDOWY “ROZŚPIEWANA GRÓDECCZYZNA”

1. Pawiercie, dziewańki / Паверце, дзеванькі

2. „Świeciać, świeciać zoraczki” / „Свецяць, свецяць зорачкі”