ŚPIEWNIK LUDOWY “ROZŚPIEWANA GRÓDECCZYZNA”

1. Pawiercie, dziewańki / Паверце, дзеванькі

2. Świeciać, świeciać zoraczki / Свецяць, свецяць зорачкі

3. Biełarusaczka / “Беларусачка

4. Na kamieniu / На каменю

5. Palawaja miata / Палявая мята

6. Hrymata / Грымата

7. A ahoń haryć / A агонь гарыць