WYDANIA WG-HN

Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny to miesięcznik ukazujący się od 1995 roku. 

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gródku, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek

Redagują: Redaktor naczelna – Dorota Sulżyk, skład  łamanie – Radosław Kulesza. Współpracują: Jerzy Sulżyk (korekta), Irena Matysiuk, Wiera Tarasewicz, Magdalena Łotysz, Małgorzata Zbyryt, Barbara Niczyporuk, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gródku, Marcin Tur – architekt, asystent naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

Adres redakcji: ul. A.G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. tel. 600 051 441, e-mail: dsulzyk(at)gckgrodek.pl

ISSN: 1427-261X

Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów przekazanych do opublikowania. Gazetę można kupić w sklepach na terenie gminy. Materiały, listy, uwagi, ogłoszenia i reklamy przyjmują Gminne Centrum Kultury.


Archiwalne numery Wiadomości Gródeckich – Haradockich Nawin z roczników: 1990, 1994, 1995, 1996 oraz 1997. Serdecznie dziękujemy Panu Janowi Bogdanowi Boczko za przekazanie plików PDF.

Archiwum 

 

WYDANIA WG-HN