Dokumenty

FORMULARZE dla Wystawców

REGULAMIN organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych i pormocyjnych podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WYSTAWCÓW


SPRAWOZDANIA z działalności Gminnego Centrum Kultury

Sprawozdanie z działalności GCK w 2021 r.


ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2023 rok)

Zarządzenie Nr 5/2023  w sprawie zmiany Regulaminu wysokości opłat za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

Zarządzenie Nr4/2023  w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych i promocyjnych podczas imprez plenerowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

Zarządzenie Nr3/2023  w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

 

ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2021 rok)

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 13stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, do których nie stosuje się ustawy pzp

ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2020 rok)

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wznowienia organizacji niektórych wydarzeń kulturalnych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

 Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizacji wydarzeń kulturalnych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

 Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu  w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

 Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcia organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2019 rok)

   Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Gródku

 Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu/podnajmu pomieszczeń w Gminnym Centrum Kultury w Gródku

 Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

 Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu i wysokości opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 10 września 2019
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku