Nr 12-1 (222) • Grudzień 2014 - Styczeń 2015


  • Od Redaktora
  • Tak głosowaliśmy
  • Inauguracyjna sesja
  • Podziękowania wyborcom
  • Wieści gminne
  • Wieści szkolne
  • Gródek na starych fotografiach
  • Etnoliga w Gródku
  • Gródek tańczy przeciwko przemocy
  • Wieści biblioteczne

GAZETA W FORMACIE PDF (dostępna pod koniec miesiąca)

KALENDARZ 2015 PDF (dostępny pod koniec miesiąca)


Nr 7 (218) • Lipiec 2014

GAZETA W FORMACIE PDF


Strona 1 z 9  > >>
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)