Nr 4 (215) • Kwiecień 2014

GAZETA W FORMACIE PDF (dostępna pod koniec miesiąca)


Strona 1 z 8  > >>


FACEBOOK

OFERTA ZAJĘĆWirtualny spacer
Wirtualny spacer

LINKI


„Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”. Gazeta miejscowa. Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gródku. Redagują: Redaktor naczelny – Jerzy Chmielewski. Współpracują: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gródku oraz Radosław Kulesza, Jan Bogdan Boczko, Jan Grycuk. Realizacja wydawnicza: Jerzy Chmielewski tel. 502 661 316, e-mail: jchmielewski@gckgrodek.pl Adres redakcji: ul. A.G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. tel. 85 7180 136, e-mail: gazeta@gckgrodek.pl Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów przekazanych do opublikowania. Gazetę można kupić w Gminnym Centrum Kultury, na stacji paliw Pronar i w sklepach na terenie gminy. Materiały, listy, uwagi, ogłoszenia i reklamy przyjmują Gminne Centrum Kultury i sekretariat Urzędu Gminy.
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
6880 6000 040390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)