Add some images first for Slideshow:1

Nr 8 (229) • Sierpień 2015

 • Od Redaktor Naczelnej
 • Siabrouskaja Biasieda 2015
 • VIII Sesja Rady Gminy Gródek - 29 czerwca 2015 r.
 • Jednogłośne absolutorium
 • We wtorek na rynek
 • Sowy i strażacy
 • Pierwszy mural w gminie Gródek
 • Pozytywna energia Basowiszcza
 • Okruchy historii Ziemi Gródeckiej (4)
 • Moi przodkowie byli bieżeńcami
 • Zarys historii szkoły w Królowym Moście (cz. 1)
 • Nie wyobrażam sobie życia bez muzyki

GAZETA W FORMACIE PDF (dostępna pod koniec miesiąca)


Nr 7 (228) • Lipiec 2015

 • Od Redaktor Naczelnej
 • Informacja o pracy Wójta
 • 100-lecie Bieżeństwa
 • To jest też moja historia
 • Bardzo mi się podoba nasza gmina z lotu ptaka
 • Wakacyjna lekcja historii
 • Kronika Szkolnych wydarzeń
 • Nasze tereny mają magiczny klimat
 • Głos nieporządany

GAZETA W FORMACIE PDF

Nr 6 (227) • Czerwiec 2015

 • Od Redaktor Naczelnej
 • Dzień Otwarty Funduszy Eurpopejskich
 • VI Sesja Rady Gminy - 30.04.2015
 • „Na wnuczka”, „na prokuratora”, „na policjanta”…
 • Brało się koło od roweru, fajerkę, drut…
 • Retrospekcja - spacer na Rudę
 • Nigdy nie wyrosłam z Jaryłówki
 • Kronika szkolnych wydarzeń
 • Okruchy historii Ziemi Gródeckiej (2)
 • Kultura

 

 

GAZETA W FORMACIE PDF


Strona 1 z 10  > >>
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)