Nr 9 (220) • Wrzesień 2014

 • Od Redaktora
 • Będzie modernizacja ciepłownictwa
 • Dlaczego ja?
 • Kajakami na święto
 • 50 lat ze sobą
 • Zabawa z artystą
 • oGródek Poezji 2014
 • Czterdziestu i czterech
 • Słowa z dzieciństwa
 • Wieści szkolne
 • Wieści sportowe
 • Listy

Gazeta w formacie PDF (dostępna pod koniec miesiąca)


Nr 7 (218) • Lipiec 2014

GAZETA W FORMACIE PDF


Nr 6 (217) • Czerwiec 2014

Od Redaktora
Co dała nam Unia Europejska? - debata w Zespole Szkół w Gródku (9 maja 2014 r.)
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Spartakiada samorządowców
Białoruskie święto polskiej kultury
Wieści szkolne
Apel
Sukces gimnazjalistek z Gródka
Święto parafialne w Mostowlanach

GAZETA W FORMACIE PDF
Nr 5 (216) • Maj 2014

 • Od Redaktora
 • Jednomyślność radnych - XL Sesja Rady Gminy Gródek (30 kwietnia 2014 r.)
 • Patriotyczna akademia
 • Wierzymy w to „lepsze jutro” - rozmowa z Justyną Turczyńską i Elżbietą Parfieniuk
 • Chcę być ambasadorem Podlasia - rozmowa z prof. Barbarą Kudrycką
 • Mówią kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Niezwykłe warsztaty
 • Незвычайны музычны праект на юбілейнае Басовішча
 • Cenny konkurs
 • Popisy przedszkolaków

 • GAZETA W FORMACIE PDF

  Strona 1 z 9  > >>

  NAJBLIŻSZE IMPREZY I PROJEKTY
  Profil FACEBOOK

  SIŁOWNIA

  Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer

  LINKI


  „Wiadomości Gródeckie – Haradockija Nawiny”. Gazeta miejscowa. Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Gródku. Redagują: Redaktor naczelny – Jerzy Chmielewski. Współpracują: nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Gródku oraz Radosław Kulesza, Jan Bogdan Boczko, Jan Grycuk. Realizacja wydawnicza: Jerzy Chmielewski tel. 502 661 316, e-mail: jchmielewski@gckgrodek.pl Adres redakcji: ul. A.G. Chodkiewiczów 4, 16-040 Gródek. tel. 85 7180 136, e-mail: gazeta@gckgrodek.pl Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów przekazanych do opublikowania. Gazetę można kupić w Gminnym Centrum Kultury, na stacji paliw Pronar i w sklepach na terenie gminy. Materiały, listy, uwagi, ogłoszenia i reklamy przyjmują Gminne Centrum Kultury i sekretariat Urzędu Gminy.
  GMINNE CENTRUM KULTURY


  Gminne Centrum Kultury w Gródku

  16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
  Tel/fax 85 718 01 36
  biuro@gckgrodek.pl

  NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

  BS Białystok O/Gródek
  68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
  Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)