Nr 6 (227) • Czerwiec 2015

  • Od Redaktor Naczelnej
  • Dzień Otwarty Funduszy Eurpopejskich
  • VI Sesja Rady Gminy - 30.04.2015
  • „Na wnuczka”, „na prokuratora”, „na policjanta”…
  • Brało się koło od roweru, fajerkę, drut…
  • Retrospekcja - spacer na Rudę
  • Nigdy nie wyrosłam z Jaryłówki
  • Kronika szkolnych wydarzeń
  • Okruchy historii Ziemi Gródeckiej (2)
  • Kultura

 

 

Gazeta w formacie PDF (dostępna pod koniec miesiąca)


Nr 2 (223) • Luty 2015

 


GAZETA W FORMACIE PDF


Strona 1 z 10  > >>
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)