Nr 3-4 (224-225) • Marzec-kwiecień

  • Od Redaktor Naczelnej
  • Nowe wyzwania - Wójt odpowiada
  • Kronika gródeckich wydarzeń
  • Rozmowa z bohaterką filmu „Konsul całego PRL-u”
  • Żyjemy wciąż razem -wywiad z Jerzym Chmielewskim
    Kronika szkolnych wydarzeń
  • Neon „Karo” na emeryturze
  • 15 lat z unihokejem
  • Wielkanoc u Duńki

 

 

GAZETA W FORMACIE PDF (dostępna pod koniec miesiąca)


Nr 2 (223) • Luty 2015

 


GAZETA W FORMACIE PDF


Strona 1 z 10  > >>
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)