Add some images first for Slideshow:1

OBRZĘDY I ZWYCZAJE

28-04-2017

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. "Obrzędy i zwyczaje Ziemi Gródeckiej", które odbędzie sie 12 maja (piątek) o godz. 17.00 w s. widowiskowej GCK. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane scenki obrzędowe przybliżające zwyczaje, kulturę i tradycje Ziemi Gródeckiej. Scenki zostały przygotowane przez członków zespołów ludowych działających przy GCK, uczniów z ZS w Gródku oraz członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” ze Słuczanki.


GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)