.

ZJAZD W NARAJU

23-08-2016
Gminne Centrum Kultury w Gródku serdecznie zaprasza na IX „Zjazd w Naraju” organizowanym tradycyjnie przez Tamarę Bołdak-Janowską, polską pisarkę pisząca prozę, poezję i eseistykę. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia (sobota) w Narejkach (gm. Gródek) o godz. 16. Jest to głośne teatralno-muzyczno-literackie wydarzenie. Przybędą m.in. poeci ze Stowarzyszenia Poetów Polskich z Warszawy, pisarze i poeci z regionu, Polski i zagranicy. Mottem spotkania jest temat: „Urodziny! urodziny”. Więcej

ZABAWA W BIELEWICZACH

18-08-2016
Gminne Centrum Kultury w Gródku oraz Sołtysi i Rady Sołeckie wsi Bielewicze i Mieleszki zapraszają na Zabawę w Bielewiczach z cyklu zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Impreza odbędzie się 28 sierpnia br. (niedziela) o godz. 19.00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Bielewiczach. W programie koncerty zespołów działających przy GCK: występ gwiazdy wieczoru zespołu PRYMAKI oraz swojska zabawa. Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej

SIERPNIOWY NUMER WG-HN

10-08-2016
Sierpniowy numer krąży tematycznie wokół Boryku. Lipiec jest miesiącem, w którym mieszkańcy naszego miasteczka, całej gminy, województwa… od lat odwiedzają uroczysko Boryk przynajmniej dwukrotnie. Najpierw na Basowiszcza, potem na Siabrouskuju Biasiedu. Las i polana jest świadkiem rockowych „Basowych” brzmień, po tygodniu nastroje nieco łagodnieją do bardziej tradycyjnej nuty „Siabrów”. Wtedy „hulać treba, hulać treba…”.

Więcej

ZABAWA NA HANNĘ

04-08-2016
Gminne Centrum Kultury w Gródku oraz Radna, Sołtys i Rada Sołecka wsi Królowy Most zapraszają na zabawę "na Annę" w Królowym Moście z cyklu zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Impreza odbędzie się 7 sierpnia br. (niedziela) o godz. 18.00 na boisku w Królowym Moście.


Więcej

CZARNOBYLSKA MODLITWA

04-08-2016
Zapraszamy na inspirowany "Czarnobylską modlitwą" Swietłany Aleksijewicz spektakl - rozmowę o książce z udziałem czytelników z Gródka. Spektakl jest z założenia dziełem otwartym, poddającym się ciągłej rekonfiguracji, reinterpretacji i rekontekstualizacji. Spektakl odbędzie się 13 sierpnia br. o godz. 18 w sali widowiskowej GCK. W toku prób uczestnicy dokonują samodzielnego wyboru fragmentów z reportażu Aleksijewicz, dyskutują powody dokonanych wyborów. Wybranych fragmentów uczą się na pamięć, stając się w ten sposób ich Nosicielami i Głosicielami. Więcej
Strona 1 z 46  > >>

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)