Projekty

Nazwa projektu: Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2018”
Dotacja: 40 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Nazwa projektu: Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w Gminie Gródek
Dotacja: 15 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 


Nazwa projektu: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w Gminie Gródek

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 Gminne Centrum Kultury w Gródku otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury  na zadanie pn. Inicjatywy Lokalne w Gminie Gródek”. Zadanie to polegało na inicjowaniu działań służących rozwijaniu potencjału i zasobów kulturalnych lokalnej społeczności. GCK przy pomocy profesjonalnej firmy przeprowadziło diagnozę i badania identyfikujące zasoby kulturalne, dotychczasowe inicjatywy mieszkańców w naszej gminie. Następnie mając wyniki badania, ogłoszony został konkurs na inicjatywy lokalne z określeniem zasad ich wyboru. Wybrano 7 nowatorskich w skali gminy działań (inicjatyw) na zasadzie współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych.

Koszt całkowity projektu: 29 000 zł (20% wkładu własnego GCK)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.


Nazwa projektu: 520-lecie Gródka

W związku z przypadającym w 2018 r. 520-leciem Gródka wspólnie z WOAK w Białymstoku zrealizowano zadanie pn. „520-lecie Gródka” – dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu BARDZO MŁODA KULTURA 2016-2018. W projekcie brały udział dzieci, młodzież i seniorzy. Projekt polegał na przeprowadzeniu kilku działań:

 • gromadzeniu starych zdjęć miejsc, budynków w gminie Gródek i zestawieniu ich ze zdjęciem aktualnym,
 • przeprowadzeniu sondy filmowej na temat Gródka z przedszkolakami i seniorami,

Następnie, po zgromadzeniu materiałów odbyły się warsztaty z tworzenia obróbki cyfrowej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, prowadzone przez wykwalifikowanego specjalistę. Efektem końcowy to prezentacja przedstawiająca płynne zestawienie zmiany (zdjęcia stare-nowe), jaka dokonała się na przestrzeni lat oraz sonda filmowa: Gródek oczami przedszkolaków i seniorów.

Koszt całkowity projektu: 8 000 zł (100% dotacji)

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek
 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

Zrealizowano dzięki dotacji Mistra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Mobilna Szkółka Edukacji Ekologicznej w Gminie Gródek

Zrealizowano dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

 • Cykl letnich zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek

termin realizacji zadania: 15.06.2015 -30.09.2015
koszt całkowity: 27 600 zł
dotacja: 15 000 zł

 • Białoruski Festiwal Folkowy Siabrouskaja Biasieda 2015

termin realizacji zadania: 15.06.2015 – 30.09.2015
koszt całkowity: 105 000 zł
dotacja: 40 000 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracj i Cyfryzacji

 • Umowa 430/ZKMNiE/2014 – Festiwal Folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2014 – dotacja: 38 000 zł
 • Umowa 428/ZKMNiE/2014 – Zakup strojów dla zespołu Chutar – dotacja: 7 000 zł
 • Umowa 429/ZKMNiE/2014 – Wydanie zbioru pieśni Ziemi Sokólskiej – dotacja: 10 995,63 zł
 • Umowa 427/ZKMNiE/2014 – Wydanie albumu Rozśpiewany Haradok – dotacja: 14 999,90 zł

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

***

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Umowa 00340-6930-UM1040390/13 – Spotkania po latach.Cykl wiejskich festynów w gminie Gródek

koszt całkowity: 56 433 zł
dotacja: 31 041,92 zł

 • Umowa 00341-6930-UM1040387/13 – Oznakowanie i upamiętnienie miejsc o znaczeniu historycznym na terenie gminy Gródek

koszt całkowity: 42 444,60 zł
dotacja: 20 976 zł
Status: złożony wniosek o płatność

 • Umowa – 00194-6930-UM1040366/14 – Koncert specjalny podczas XV edycji Festiwalu Folkowego „Siabrouskaja Biasieda 2014”

koszt całkowity: 74 971,35 zł
dotacja: 39 600 zł

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (zakończonego w 2013 r.). Jego celem było uczynienie z ośrodków kultury w małych miejscowościach nowoczesnych lokalnych centrów kulturalnych. Temu służyły m.in. szkolenia w celu wypracowania odpowiedniej strategii działania, a następnie przyznano niewielkie fundusze na jej realizację.

Wnioski do programu, będące rozbudowanymi projektami z przekonywującą i perspektywiczną wizją działania, złożyły 124 domy kultury z całej Polski. Zakwalifikowano 50. Wniosek GCK w Gródku został zaakceptowany jako jeden z trzech z województwa podlaskiego.