Dokumenty

Regulaminy, wytyczne COVID-19

REGULAMIN KINA PLENEROWEGO 

 

REGULAMIN przebywania w budynku GCK

REGULAMIN ogólny zajęć w GCK 

REGULAMINY poszczególnych zajęć w GCK 

PROCEDURA w przypadku wystąpienia COVID-19 

DODATKOWE postanowienia związane ze stanem epidemii 


ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2020 rok)

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania sprzętu
w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany wysokości opłat za zajęcia organizowane
przez Gminne Centrum Kultury w Gródku

ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2019 rok)

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu/podnajmu pomieszczeń
w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu i wysokości opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Gminne Centrum Kultury w Gródku