Dokumenty

ZARZĄDZENIA Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku (2019 rok)

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 10 września 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu i wysokości opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych
w Gminnym Centrum Kultury w Gródku 

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gródku z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu najmu/podnajmu pomieszczeń
w Gminnym Centrum Kultury w Gródku