STAŁE FORMY PRACY

Koło Plastyczne

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży, zainteresowanych poznaniem wszelakich technik plastycznych, jak batik, malowanie na szkle, praca z gipsem, wykonywanie suchych bukietów, ozdobnych ramek, kartek i stroików świątecznych. Do zadań pracowni plastycznej należy również: oprawa plastyczna imprez, wykonywanie dekoracji do scenek teatralnych, wykonywanie eksponatów i rekwizytów na potrzeby zespołów i kół zainteresowań.

Zajęcia prowadzi instr. Maria Mieleszko. 

Zabawowy MIX

Grupa MINImini (3-5 lat) i Starszaki (6-9 lat). Zajęcia zawierają różnorodne aktywności: ruchową, rytmiczno-muzyczną. Wspierają koordynację wzrokowo-ruchową, małą motorykę. Rozwijają dzieci w sferze społecznej emocjonalnej i integracyjnej. Podczas naszych spotkań często korzystamy z chusty animacyjnej, tunelu czy innych przyborów animacyjnych. W ramach zajęć organizujemy również małe wydarzenia min. Dzień Misia czy Andrzejki.

Zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz. 


Grupa Literacka „KŁOSY”

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski (zmarł wiosną 2012 r.). Do grupy należy kilkunastu literatów – amatorów z Gródka i okolic. Kontynuują oni bogatą tradycję piśmiennictwa na Ziemi Gródeckiej. To tu hetman Jan Chodkiewicz założył pierwszą drukarnię (w Błudowie, dzisiejszym Zabłudowiu). W pobliskich Mostowlanach urodził się wódz powstania styczniowego Konstanty Kalinowski, który wydawał pierwszą gazetę w języku białoruskim “Mużyckaja prauda”. Następną taką gazetą, która docierała do tutejszych mieszkańców była “Nasza Niwa”, wydawana od 1906r. w Wilnie. Właśnie w tej gazecie drukowali swoje wiersze Ściapan Piatelski (ps. „Aroł”) z Gródka i Janka Daraszkiewicz (ps. „Karszun”) z Mieleszek. W Straszewie urodził się Aleksander Karpiuk, dowódca oddziału partyzanckiego im. K. Kalinowskiego, późniejszy pisarz białoruski.

Bogata spuścizna literacka jest inspiracją do pracy Grupy Literackiej w myśl białoruskiego przysłowia “szto napiszasz piarom, nie wyrubajesz taparom”. W skład grupy wchodzą ludzie w dojrzałym wieku jak i młodzież pisząca w języku polskim i białoruskim. Tematyka pisanych wierszy i prozy jest różnorodna od opisów piękna przyrody, tradycji miejscowych ludzi, miłości, po trudy codziennego bytowania.

W 2002 roku staraniem grupy, przy finansowej pomocy Urzędu Gminy i GOK-u, wydany został zbiór wierszy i prozy “Życiem pisane”. Jan Grycuk i Anatol Porębski systematycznie publikują swe wiersze w „Wiadomościach Gródeckich”.Działalność grupy zaowocowała powołaniem przy GCK Gródeckiej Oficyny Wydawniczej. Zainicjował ją w 2010 r. tomik wierszy Anatola Porębskiego „Tut byli i budziam”.


Sekcja brydża sportowego

Drużyna brydża sportowego powstała w 2012 roku. Działa jako klub przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku, w składzie Mirosław Nos (kapitan), Andrzej Żugaj, Andrzej Dzienisik, Roman Poleszczuk oraz Romuald Ławranowicz. Wszyscy zawodnicy pochodzą z Gródka.

Od 2012 roku do chwili obecnej stale występująca w rozgrywkach Podlaskiej  III ligi.

Największym sukcesem jest zajęcie przez zawodników piątego miejsca w Drużynowym Pucharze Województwa 2016.

 

 

 


Aerobik 50+

Gibkie i rozciągnięte ciało. Wspaniała kondycja w każdym wieku. Wejdź w świat inteligentnego treningu całego ciała opartego o najbezpieczniejsze pozycje i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Specjalnie opracowany program gimnastyki przeznaczony dla osób po 50. roku życia. Powolne, precyzyjne i bezpieczne ćwiczenia oparte przede wszystkim na elementach gimnastyki. Zajęcia mają na celu kształtować zdrową i wysportowaną sylwetkę, wzmacniać mięśnie – w szczególności przykręgosłupowe, oraz systematycznie polepszać kondycję.

Zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz.