STAŁE FORMY PRACY

Koło Plastyczne

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży, zainteresowanych poznaniem wszelakich technik plastycznych, jak batik, malowanie na szkle, praca z gipsem, wykonywanie suchych bukietów, ozdobnych ramek, kartek i stroików świątecznych. Do zadań pracowni plastycznej należy również: oprawa plastyczna imprez, wykonywanie dekoracji do scenek teatralnych, wykonywanie eksponatów i rekwizytów na potrzeby zespołów i kół zainteresowań.

Zajęcia prowadzi instr. Maria Mieleszko. 

Zabawowy MIX

Grupa MINImini (3-5 lat) i Starszaki (6-9 lat). Zajęcia zawierają różnorodne aktywności: ruchową, rytmiczno-muzyczną. Wspierają koordynację wzrokowo-ruchową, małą motorykę. Rozwijają dzieci w sferze społecznej emocjonalnej i integracyjnej. Podczas naszych spotkań często korzystamy z chusty animacyjnej, tunelu czy innych przyborów animacyjnych. W ramach zajęć organizujemy również małe wydarzenia min. Dzień Misia czy Andrzejki.

Zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz. 


Nauka Gry na gitarze

Koło gitarowe edukuje dzieci i młodzież począwszy od zajęć wprowadzających, dotyczących podstawowych zagadnień związanych ze znajomością budowy instrumentu, jego należytej konserwacji, strojenia, właściwej postawy i ułożenia dłoni w trakcie gry poprzez akordy do zrozumienia harmonii i podstaw improwizacji. W następstwie zajęcia przygotowują do solowej i zespołowej gry.

Zajęcia prowadzi instr. Paweł Oziabło.


Nauka gry w szachy

Zajęcia szachowe organizowane są przez Stowarzyszenie „Twórczy Generator” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury. Królewska gra w sposób niesamowity rozwija umysł dziecka. Zaczynamy od zabawy, “szachowe wojska” stoją na przeciwko siebie. Dzieci zbijają kolejne figurki, “szachowych rycerzy”, co sprawia im niesamowitą frajdę.

Zajęcia prowadzi Akademia Gambit.


Grupa Gospodyń Gródeckich

Grupa Gospodyń Gródeckich działająca przy GCK w Gródku istnieje od kwietnia 2015 r. Należą do niej kobiety w różnym wieku od 30 do 60 lat. Spotkania odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie, wyłączając okres wakacyjny.

Celem grupy jest zgłębianie różnych technik rękodzielnych, rozwijanie zainteresowań ogrodniczych, promowanie zdrowego trybu życia. Grupa wspiera różne akcje charytatywne odbywające się w regionie

Opiekę nad grupą sprawuje instr. Dorota Sulżyk. 

 


Aerobik 50+

Gibkie i rozciągnięte ciało. Wspaniała kondycja w każdym wieku. Wejdź w świat inteligentnego treningu całego ciała opartego o najbezpieczniejsze pozycje i ćwiczenia rehabilitacyjne.

Specjalnie opracowany program gimnastyki przeznaczony dla osób po 50. roku życia. Powolne, precyzyjne i bezpieczne ćwiczenia oparte przede wszystkim na elementach gimnastyki. Zajęcia mają na celu kształtować zdrową i wysportowaną sylwetkę, wzmacniać mięśnie – w szczególności przykręgosłupowe, oraz systematycznie polepszać kondycję.

Zajęcia prowadzi instr. Magdalena Łotysz. 


Grupa Literacka „KŁOSY”

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski (zmarł wiosną 2012 r.). Do grupy należy kilkunastu literatów – amatorów z Gródka i okolic. Kontynuują oni bogatą tradycję piśmiennictwa na Ziemi Gródeckiej. To tu hetman Jan Chodkiewicz założył pierwszą drukarnię (w Błudowie, dzisiejszym Zabłudowiu). W pobliskich Mostowlanach urodził się wódz powstania styczniowego Konstanty Kalinowski, który wydawał pierwszą gazetę w języku białoruskim „Mużyckaja prauda”. Następną taką gazetą, która docierała do tutejszych mieszkańców była „Nasza Niwa”, wydawana od 1906r. w Wilnie. Właśnie w tej gazecie drukowali swoje wiersze Ściapan Piatelski (ps. „Aroł”) z Gródka i Janka Daraszkiewicz (ps. „Karszun”) z Mieleszek. W Straszewie urodził się Aleksander Karpiuk, dowódca oddziału partyzanckiego im. K. Kalinowskiego, późniejszy pisarz białoruski.

Bogata spuścizna literacka jest inspiracją do pracy Grupy Literackiej w myśl białoruskiego przysłowia „szto napiszasz piarom, nie wyrubajesz taparom”. W skład grupy wchodzą ludzie w dojrzałym wieku jak i młodzież pisząca w języku polskim i białoruskim. Tematyka pisanych wierszy i prozy jest różnorodna od opisów piękna przyrody, tradycji miejscowych ludzi, miłości, po trudy codziennego bytowania.

W 2002 roku staraniem grupy, przy finansowej pomocy Urzędu Gminy i GOK-u, wydany został zbiór wierszy i prozy „Życiem pisane”. Jan Grycuk i Anatol Porębski systematycznie publikują swe wiersze w „Wiadomościach Gródeckich”.Działalność grupy zaowocowała powołaniem przy GCK Gródeckiej Oficyny Wydawniczej. Zainicjował ją w 2010 r. tomik wierszy Anatola Porębskiego „Tut byli i budziam”.


Sekcja brydża sportowego

Drużyna brydża sportowego powstała w 2012 roku. Działa jako klub przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku, w składzie Mirosław Nos (kapitan), Andrzej Żugaj, Andrzej Dzienisik, Roman Poleszczuk oraz Romuald Ławranowicz. Wszyscy zawodnicy pochodzą z Gródka.

Od 2012 roku do chwili obecnej stale występująca w rozgrywkach Podlaskiej  III ligi.

Największym sukcesem jest zajęcie przez zawodników piątego miejsca w Drużynowym Pucharze Województwa 2016.