Add some images first for Slideshow:1

Wieczór kolęd


20 stycznia w naszym domu kultury było wyjątkowo tłoczno. Doroczny Wieczór Kolęd zgromadził ogółem blisko dwustu wykonawców w różnym wieku. Nie zawiodła też gródecka publiczność – wszystkie miejsca na sali widowiskowej były zajęte. Nie wszyscy dotrwali do końca, bo koncert trwał blisko cztery godziny.

Na początku prezentowali się najmłodsi – nasi przedszkolacy. Potem Koło Mi­łośników Książki z Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej wystąpiło ze scenką bożonarodzeniową. Zaprezentowały się też dzieci i młodzież z ogniska muzycznego przy GCK, działającego pod opieką Barbary Filipczuk oraz szkolnego zespołu Kazka.

Wieczór Kolęd 2012. Najmłodsi wykonawcy – przedszkolacy - fot. Radosław Kulesza


Następnie po dwie, trzy kolędy zaśpiewały zespoły z GCK – Vena, Kalina, Chutar, Jesienny Liść i Rozśpiewany Gródek.

Podobnie jak rok temu impreza została wzbogacona o koncert kolęd białoruskich w wykonaniu zespołu Vena, chórzystek z Jesiennego Liścia, przy współczesnym akompaniamencie muzycznym. Utwory zaaranżował Paweł Oziabło, akompaniując wokalistom razem z zaprzyjaźnionymi muzykami. Dodatkowo z krótkim koncertem świątecznym wystąpił Zmicier Wajciuszkiewicz z Mińska. Koncert nosił nazwę „Szczodry wieczar nam i wam”, był zorganizowany dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i następnie – 21 i 28 stycznia – został powtórzony w Michałowie i Krynkach.

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050