Add some images first for Slideshow:1

U nas za okupacji niemieckiej 1941-1944

10. Pojawienie się w okolicy oddziału polskiej partyzantki mocno Niemców zaniepokoiło. Zaczęli podejrzewać, że tutejsi mieszkańcy mogą mieć z tym coś wspólnego. Tym bardziej, że partyzantka sowiecka tak blisko naszych wsi nigdy nie podchodziła. Żandarm Bober denerwował się: „Nie zdążyliśmy wyplenić band komunistycznych, a tu ryj podnosi polska świnia”. Był rozgoryczony. Mówił, że Polacy dla władzy niemieckiej wiele pomogli, ale to nie znaczy, że będą pobłażliwi wobec ich samowoli. – Najpierw załatwimy kwestię żydowską, a później przyjdzie czas na wszystkich bandytów – krzyczał. Według niego miało to nastąpić wiosną 1944 r. W tym celu planowano przerzucić tu wzmożonych siły niemieckie, a także będące w ich szeregach oddziały litewskie i ukraińskie. Na Białorusinów zbytnio nie liczył, bo „ani Polakom, ani komunistom oni wierni nie służyli, to dlaczego mieliby nas, Niemców, wspomagać?”. – Ten naród nadaje się tylko do pracy – mówił – przyda nam się po zwycięstwie. A zwycięstwa możemy być pewni, czekam tylko na użycie przez naszą armię tajnej broni.

Sroga zima 1943/44 dała się we znaki stacjonującym w okolicy sowieckim partyzantom. Przyhamowali swe akcje, ale z lasu musieli wychodzić, by zaopatrzyć się w żywność. Niemcy do wsi wysyłali swoich szpiegów, poprzebieranych za tych partyzantów. W ten sposób chcieli wiedzieć, kto tym sowietom pomaga. Jeśli ktoś był gotów spełnić ich prośbę, rozstrzeliwali go na miejscu.

O mało co mi się to nie przytrafiło. W okolicy pojawiło się dwóch młodych ludzi, o których nie wiadomo było dla kogo pracują. Kiedy natknąłem się na nich, poprosili, by ich skontaktować z polskim podziemiem. Po polsku rozmawiali słabo, wyczuwalny był mocny akcent rosyjski. Nie posłuchałem ich, podejrzewając że są niemieckimi szpiegami. Zastrzelono ich nieopodal sąsiedniej wsi. Kto to zrobił, nie ustalono. Niemcy twierdzili, że byli to spadochroniarze sowieccy z Leningradu.

Po tym incydencie Niemcy przeprowadzili dochodzenie i wytypowali kilka osób do rozstrzelania przez Bobera. Oddzielnie, w innym miejscu, został rozstrzelany ksiądz z sąsiedniej parafii. Wtedy stało się jasne, że Niemcy zaczęli traktować Polaków jak największych wrogów. Będących u nich na służbie żandarmów – Polaków stawiali na warcie, by móc spać spokojnie.

Kiedy minął strach przed wysiedleniem, nasi mieszkańcy się zjednoczyli. Wszyscy zaczęli żyć w zgodzie. Z niecierpliwością oczekiwano na wiadomości z frontu wschodniego, licząc na rychłe wyzwolenie.

Z ulotek, które z młyna przynosił do domu mój brat, na bieżąco wiedzieliśmy o natarciu Armii Czerwonej. Bober miał swoje tłumaczenie. Jego zdaniem działanie armii niemieckiej było celowe. Z frontu rzekomo przekierowano część sił do walki z „bandami”. Swoje w niedługim czasie miała zrobić „tajna broń”.

W naszej wsi wszyscy, nawet najwięksi wrogowie władzy sowieckiej, z niecierpliwością czekali wyzwolicieli ze wschodu. Cdn

Anatol Porębski

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050