Add some images first for Slideshow:1

Ten mniejszy świat


Lekcja patriotyzmu

9 grudnia uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej w Gródku byli na wycieczce Warszawie i zawitali do gmachu Sejmu. W trakcie zwiedzania budynku młodzież poznała historię parlamentaryzmu w Polsce. Poznanie funkcjonowania parlamentu jest jednym z elementów praktycznego przygotowania uczniów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz wdrożenia ich do świadomego wypełniania codziennych powinności obywatelskich.

Patriotyzm powinien być też eksponowany w kulturze, sposobie bycia oraz w traktowaniu innych ludzi. Stąd też wizyta klas szóstych u Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w sposób niezwykle ciekawy przedstawił uczniom ich prawa i obowiązki. Jednocześnie zwrócił kilkakrotnie uwagę na to, że egzekwując swoje prawa nikt nie może łamać praw innych. Jest to zasada, dzięki przestrzeganiu której wszyscy możemy zmienić świat na lepszy.

Świadomy obywatel powinien znać swoje prawa i obowiązki, w tym duchu wychowuje Szkoła Podstawowa w Gródku.

Wychowawcy klas szóstych serdecznie dziękują posłowi Jarosławowi Zielińskiemu, Wójtowi Gminy Gródek Wiesławowi Kulesza, radnemu Grzegorzowi Borkowskiemu oraz przewodniczącej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gródku Pani Lilii Waraksa za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

Wychowawcy klas szóstych:

Alina Gościk, Monika Jaroszuk

Szczytna akcja

W dniach 5-10 grudnia 2011r. w ramach programu „Szkoła bez przemocy” w Szkole Podstawowej w Gródku odbyła się świąteczna zbiórka żywności, słodyczy, artykułów szkolnych, zabawek i środków czystości.  Zebrane podarunki trafiły do 30 rodzin  z gminy Gródek znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM LUDZIOM DOBREJ WOLI za uczestnictwo, pomoc, dar serca i zwykłą ludzką życzliwość.

Koordynatorzy: Alina Gościk,

Wiesława Gryko, Monika Jaroszuk

 

Zabawa choinkowa

Tradycyjnie jak co roku w gródeckiej parafii odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej. W tym roku spotkanie przypadło 22 stycznia, na niedzielę po Objawieniu Pańskim. W sumie w imprezie uczestniczyło osiemnaścioro dzieci oraz ich rodzice.

Wszyscy uczestnicy spotkali się na Boskiej Liturgii w cerkwi parafialnej. Następnie udali się do parafialnej świetlicy, gdzie dzieci przywitała sala pełna balonów, którymi mogli się w wolnym czasie pobawić. Zaraz przybył proboszcz o. Mikołaj Ostapczuk, który zaczął spotkanie wspólną modlitwą. W swoim krótkim kazaniu poruszył problem komercjalizacji świąt oraz podziękował młodzieży za zorganizowanie spotkania.

Dalszą część imprezy poprowadziła Śnieżynka (wnuczka Dziadka Mroza), która opowiedziała krótką historię o losach swego dziadka. Nie zabrakło także wielu zabaw, łamigłówek i konkursów. Pod koniec imprezy przybył oczekiwany Dziadek Mróz z prezentami. Każdy z uczestników musiał wyrecytować jakiś wierszyk, zaśpiewać piosenkę albo kolędę. Bywali także i tacy, którzy nawet zatańczyli dla Dziadka Mroza. Po rozdaniu prezentów wszyscy zadowoleni i pełni radości udali się do domów.

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Gródku serdecznie dziękuje osobom, bez których ta impreza byłaby o wiele skromniejsza: Wójtowi Wiesławowi Kuleszy za przekazanie różnych materiałów promocyjnych o gminie Gródek, Elżbiecie Kondrusik-Fiedorczuk za przekazanie gadżetów i dodatków do paczek, Annie Petelskiej za pomoc w zakupie słodkości, dyrektorowi przedszkola Halinie Karpiuk za użyczenie stroju oraz staroście Aleksemu Łakielowi za pomoc w transporcie i organizacji.

Radosław Kulesza

 

Z przedszkola

Andrzejki

Andrzejki to wieczór wróżb i czarów. 29 listopada tradycyjne Andrzejki były świętowane w Przedszkolu Samorządowym w Gródku. Nie zabrakło ustawiania bucików, wróżenia z karteczek i za pomocą wirującej butelki. Uroku czarom dodawały trzy przepowiadające przyszłość wróżki.

 

Mikołajki

Wszystkie dzieci grzeczne były, więc na paczki zasłużyły. Dlatego też 6 grudnia przedszkole odwiedziło aż dwóch Mikołajów. Dzieci bardzo chętnie prezentowały przed nimi swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie. Najważniejszym punktem spotkania było odebranie z rąk Mikołaja paczuszki.


PODZIĘKOWANIE

W imieniu Dyrekcji, wychowawców oraz dzieci z grupy II i III Przedszkola Samorządowego w Gródku składamy serdeczne podziękowanie dla

SWT 4x4 GRÓDEK i 4x4 SOKÓŁKA

za bezinteresowną pomoc przekazaną naszej placówce.

Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych przedsięwzięć.

Lilla Gierasimczyk

Justyna Wasilewska


Z Filii Bibliotecznej w Załukach

Spotkanie mikołajkowe

W Filii Bibliotecznej w Załukach 8 grudnia odbyło się spotkanie mikołajkowe, w którym brali udział nasza wspaniała Pani Grażyna Gryko, młodzież z Koła Przyjaciół Biblioteki i wolontariusz Ela Kowalczuk.

Spotkanie rozpoczęliśmy przybraniem choinki, następnie p. Grażyna przygotowała nam poczęstunek. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy na temat obrzędów bożonarodzeniowych i kolędniczych w naszej miejscowości i w naszych rodzinach. Śpiewaliśmy znane i mniej znane kolędy.

Następnie Pani Grażyna Gryko wręczyła członkom Koła Przyjaciół Biblioteki, upominki. Była bardzo miła, wręcz świąteczna atmosfera. W dobrych nastrojach i z uśmiechem na ustach rozeszliśmy się do domów.

Wolontariuszka Ela Kowalczuk
Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050