Add some images first for Slideshow:1

Podniosłe nabożeństwo


19 stycznia według kalendarza juliańskiego Cerkiew obchodzi jedno z dwunastu wielkich świąt – święto Chrztu Pańskiego. Jest ono szczególne, ponieważ w przeddzień i w dzień samego święta dokonuje się wielkiego poświęcenia wody. Poprzez czytane przez kapłana modlitwy i litanię w czasie poświęcenia prosimy, aby Chrystus zesłał błogosławieństwo i uświęcił wody, aby woda stała się darem uświęcającym, oczyszczeniem grzechów oraz uzdrowieniem duszy i ciała, a także wyrażamy swoją głęboką wiarę w Boga.
W gródeckiej parafii zachowała się tradycja (nawet nakazana przez ustaw cerkiewny) święcenia wody w naturalnych zbiornikach wodnych. W naszej parafii jest to rzeka Supraśl, która niegdyś dała początek klasztorowi w Supraślu. Wczesnym rankiem proboszcz parafii o. Mikołaj Ostapczuk wraz z wikariuszem o. Eugeniuszem Michalczukiem celebrowali uroczystą św. Liturgię. Po niej, przy radosnym biciu dzwonów i śpiewie troparionów, wszyscy uczestnicy nabożeństwa udali się w procesji nad rzekę Supraśl. Na specjalnie przygotowanym pomoście, przystrojonym choinkami, dokonano obrzędu wielkiego poświęcenia wody. Na koniec każdy mógł się obmyć święconą wodą i nabrać jej, aby zanieść do domu i podzielić się nią z domownikami.

Свята Хрышчэння Гасподняга ў Гарадку - fot. Radosław Kulesza

Ajciec Mikałaj pragnie podziękować wszystkim gościom oraz wiernym gródeckiej parafii za uczestnictwo w świątecznych nabożeństwach. Wielkie podziękowania należą się także Wójtowi Gminy Gródek oraz kierownikowi i pracownikom Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku za przygotowanie miejsca i specjalnego podestu na rzece, a także prywatnemu tartakowi z Gródka za ufundowanie drewna do tej budowli. (rk)▲

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050