Add some images first for Slideshow:1

Gminna statystyka


Jak nas poinformował Urząd Stanu Cywilnego w Gródku, na koniec 2011 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 5666 (rok wcześniej – 5699). Ponad połowa ludności zamieszkuje Gródek i Waliły Stację, gdzie mieszka teraz 3167 mieszkańców (rok wcześniej – 3176).
W minionym roku zarejestrowano 29 małżeństw, 47 urodzeń i 82 zgony. Rok wcześniej odpowiednio – 51, 46 i 83.

Oto jak przedstawia się sytuacja demograficzna poszczególnych wsi.
L.p.    Miejscowość    Liczba ludności na koniec 2011 r.    Liczba ludności na koniec 2010 r.
1    Bielewicze                         88                                                   92
2    Borki                                36                                                   35
3    Bobrowniki                       144                                                 144
4    Chomontowce                    34                                                   35
5    Downiewo                         26                                                   25
6    Dzierniakowo                     39                                                   38
7    Glejsk                              15                                                   16
8    Gobiaty                             6                                                     6
9    Gródek                         2554                                                2567
10    Gródek-Kolonia                25                                                   27
11    Grzybowce                     39                                                   40
12    Jaryłówka                       10                                                   10
13    Józefowo                       14                                                   15
14    Kołodno                         85                                                   88
15    Kozi Las                          0                                                     1
16    Królowe Stojło                 28                                                   28
17    Królowy Most                  60                                                   57
18    Łużany                          40                                                   41
19    Mieleszki                       86                                                   89
20    Mieleszki-Kolonia            53                                                   53
21    Mostowlany                    24                                                   27
22    Narejki                          12                                                   12
23    Nowosiółki                      32                                                   34
24    Pieszczaniki                   96                                                   94
25    Piłatowszczyzna              22                                                   22
26    Podozierany                 134                                                 138
27    Podzałuki                       20                                                   21
28    Przechody                      36                                                   36
29    Radunin                         39                                                   40
30    Ruda                             39                                                   39
31    Skroblaki                       29                                                   30
32    Słuczanka                      71                                                   75
33    Sofipol                           88                                                   84
34    Straszewo                      37                                                   38
35    Świsłoczany                   28                                                   28
36    Waliły                          107                                                 109
37    Waliły-Dwór                  140                                                 140
38    Waliły-Stacja                613                                                  609
39    Wiejki                          170                                                  174
40    Wierobie                        53                                                    46
41    Załuki                          218                                                  212
42    Zarzeczany                    82                                                   83
43    Zasady                           7                                                     7
44    Zubki                            40                                                   44
45    Zielona                          45                                                   47
46    Zubry                          102                                                  103

Ogłoszenie
Urząd Stanu Cywilnego w Gródku informuje, iż pary, które zawarły związek małżeński w 1962 r. poza terenem gminy Gródek, a obecnie zameldowane są na pobyt stały lub czasowy w naszej gminie, mogą zgłosić chęć odznaczenia medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
Zainteresowane pary powinny zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Gródku, ul. Fabryczna 8 do dnia 16.03.2012 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, tel. 85 7 180 660).

Historia Domu Kultury

Pomysł zbudowania placówki kulturalnej zrodził się w Gródku pod koniec lat pięćdziesiątych.... Więcej

Rada Programowa

Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury jest społecznym organem doradczym dyrektora placówki i on ją powołuje. Do tego gremium należą osoby z różnych środowisk w gminie. Więcej

Dom Kultury +

Jesienią 2010 r. Gminne Centrum Kultury w Gródku zostało zakwalifikowane do ogólnopolskiego programu Dom Kultury +, koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Więcej

Siłownia " MASTER"

Siłownia mieści się w piwnicy budynku Gminnego Centrum Kultury. Dysponuje bogatym i urozmaiconym sprzętem do ćwiczeń.

Więcej

Grupa "KŁOSY"

Grupa powstała jesienią 2000 r. z inicjatywy Jana Karpowicza. Od początku jej ster objął Konstanty Kozłowski. Więcej

Usługi

Usługi świadczone przez GCK (wynajem sal, miejsca na stoiska na imprezach). Więcej
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050