Add some images first for Slideshow:1
Gródecka Oficyna Wydawnicza Гарадоцкая Выдавецкая Афіцына
Гарадоцкая Выдавецкая Афіцына Гарадок 2011Jan Karpowicz Ян Карповіч
ISBN
Гарадоцкая Выдавецкая Афіцына Гарадок 2011

Звончык/Калакольчык Zwonczyk/Kałakolczyk

Śpiewnik utworów w aranżacji grupy "Jan Karpowicz i przyjaciele / Irena Karpowicz, Jan Lisowski"

Utwory:
 1. Колокольчик (MP3)
 2. Беларусачка (MP3)
 3. Polesia czar (MP3)
 4. Пoзoві меня (MP3)
 5. Сонейка на небе (MP3)
 6. Wspomnienia (MP3)
 7. На уерхам (MP3)
 8. Беларусь мая (MP3)
 9. Czekam na ciebie (MP3)
 10. Душа болить (MP3)
 11. Ганулька (MP3)
 12. Czy mnie jeszcze pamiętasz (MP3)
 13. Spacer dziką plażą (MP3)
 14. Твaе вочы (MP3)
 15. Паляўнічы (MP3)
 16. Nie mówię żegnaj (MP3)
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)