Add some images first for Slideshow:1

ZIMOWISKO W GRÓDKU

09-02-2011

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS od piętnastu lat działa charytatywnie.Jednym z celów jakie zostały wytyczone naszej organizacji to prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych na terenie Białegostoku oraz Supraśla. Oferta naszych placówek jest skierowana do dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami m.in. bezrobociem rodziców, ubóstwem, przemocą, a przede wszystkim problemem alkoholowym. Każda ze świetlic pracuje ze stałą grupą podopiecznych przez cały rok szkolny. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. Wśród nich istnieje cykl spotkań socjoterapeutycznych prowadzony przez wykwalifikowanych socjoterapeutów. Dopełnieniem naszej codziennej pracy są wyjazdy podczas wakacji oraz ferii zimowych.

W tym roku ELEOS w dniach 24-28.01.2011r. zorganizował swoim podopiecznym zimowisko w Gródku. Wypoczynek odbywał się pod hasłem „Do re mi fa zima nie jest taka zła”. Wzięło w nim udział 64 dzieci. Program przygotowany przez wychowawców był dostosowany do wieku, zainteresowań oraz potrzeb dzieci. Każdego dnia odbywały się zajęcia dydaktyczne podczas, których mali obozowicze m.in. przygotowywali skecze i występy cyrkowe, rywalizowali ze sobą w konkurencjach sportowych, a także tworzyli kreacje podczas pokazu mody. Dużo czasu poświęciliśmy na poszerzanie swojej wiedzy o instrumentach muzycznych, zgłębianiu tajników ich budowy oraz na tworzeniu własnych kompozycji. Zajęcia tematyczne były przeplatane spotkaniami z ciekawymi ludźmi. Pan Wiesław Kulesza – Wójt Gminy Gródek mimo wielu obowiązków znalazł czas, aby się z nami spotkać, opowiedzieć o swojej pracy, a także zareklamować atrakcje turystyczne i zachęcić do odwiedzania pobliskich terenów również latem. Odwiedziliśmy również proboszcza parafii prawosławnej ks. Mikołaja Ostapczuka, który przedstawił dzieciom historię budowy miejscowej Cerkwi. Opowiedział o istniejącym przed wieloma latami w Gródku monasterze, a także o młodzieży działającej na rzecz parafii. Pan Aleksander Karpiuk zaprezentował uczestnikom naszego zimowiska tradycję i obyczaje mniejszości białoruskiej. Dzieci miały okazję zwiedzić drewnianą chatę, a w niej obejrzeć przedmioty codziennego użytku, którymi posługiwali się nasze przodkowie, przymierzyć płaszcz z wełny, a także zobaczyć jak należy używać cepa, sierpa czy krosna Dużą niespodziankę sprawiła naszym podopiecznym wizyta funkcjonariuszy Straży Granicznej z Bobrownik. Ciekawie opowiedzieli o swojej pracy przedstawiając nam prezentację multimedialną, a także prezentując umundurowanie oraz sprzęt, który pomaga im w chronieniu naszej wschodniej granicy. Codzienną pracę celników wspierają specjalnie wyszkolone psy, a wśród nich Aldo, który jest specjalistą od wykrywania przemycanych narkotyków. Dzieci miały okazję spotkać się również ze strażakami z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Komendantem Policji w Zabłudowie- panem Grzegorzem Bazyluk. Spotkania te były doskonałym momentem na przypomnienie sobie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych. Odwiedziliśmy również Bibliotekę Publiczną. Pani Katarzyna Rogacz opowiedziała wszystkim na czym polega praca bibliotekarza. Przedstawiła również zasady wypożyczania książek oraz korzystania z czytelni. Poprzez konkursy i zabawy zachęcała dzieci do jak najczęstszego sięgania po ciekawe lektury i kolorowe czasopisma. Wspaniała aura pozwoliła nam także na organizację kuligu po leśnych ścieżkach. Dla dzieci mieszkających na co dzień w mieście wielką frajdą była przejażdżka wozem ciągniętym przez konie. Dużo emocji wzbudziło również szukanie na śniegu tropów dzikich zwierząt wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Waliły. Udało nam się wypatrzyć ślady zająca oraz sarny. Niestety nie widzieliśmy żadnego z nich. Zostawiliśmy jednak w paśniku trochę jabłek, marchwi i ziemniaków, aby łatwiej było im przetrwać ciężkie, zimowe dni. Punktem kulminacyjnym naszego zimowiska był występ kolędniczy w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. Wszystkie dzieci były przebrane w kolorowe stroje, które wykonały podczas zajęć z panią Marią Mieleszko- na co dzień prowadzącą warsztaty plastyczne dla dzieci mieszkających w Gródku. Byli więc wśród nas trzej królowie, anioły, diabły, a nawet dziki tur. Dzieci z zapałem przygotowywały się do kolędowania, dlatego też występ wszystkim się podobały i został nagrodzony dużymi brawami. Na zakończenie wieczoru zaśpiewał dla nas kapela ludowa „Chutar”.

W opiece nad dziećmi podczas zimowiska wychowawców wspierało pięciu wolontariuszy zagranicznych (z Armenii, Francji, Niemiec, Turcji, a także Ukrainy), którzy pracują na rzecz ELEOS w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. Wolontariusze na co dzień pomagają podopiecznym świetlic w odrabianiu lekcji, nauce języków obcych, organizowaniu różnego rodzaju gier i zabawy, a także zajęć tematycznych. Podczas zimowiska wolontariusze przygotowali również warsztaty dla dzieci, a także przedstawili prezentacje multi medialne prezentujące kulturę, obyczaje i tradycje ze swoich krajów ojczystych.

Podczas zimowiska dzieci nie tylko aktywnie wypoczywały, ale również pracowały nad swoimi charakterami i umiejętnościami interpersonalnymi. Uczyły się podstawowych czynności samoobsługowych, a także radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych. Mali obozowicze świadomie pracowali nad swoimi systemami wartości, cechami charakteru oraz postawą wobec innych osób. W pracy z całą grupą wychowawcy i socjoterapeuci skupili się na budowaniu zaufania i otwartości między uczestnikami obozu. Starali się wdrażać konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, jak również wprowadzać zasady poprawnej komunikacji. Dużo czasu poświęcili nauce współpracy w zespole oraz wzajemnej pomocy. Dzięki wspólnym zajęciom, zabawom oraz konkursom dzieci stały się jedną, w pełni zintegrowaną grupą.

W imieniu wychowawców, wolontariuszy oraz podopiecznych ELEOS chcielibyśmy serdecznie podziękować pani dyrektor Elżbiecie Greś oraz personelowi Szkoły Podstawowej w Gródku za bardzo miłe przyjęcie oraz pomoc przy realizacji programu zimowiska.

Anna Petelska, Marta Chomaniuk

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)