Add some images first for Slideshow:1

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

03-11-2017

Wójt Gminy Gródek, Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich oraz Gminne Centrum Kultury w Gródku serdecznie zapraszają na Obchody Święta Niepodległości, które odbędą się 10 listopada (piątek) o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

Program obchodów:
- godz. 13.00 - uroczysty przemarsz z placu szkolnego, 
złożenie kwiatów przy Pomniku Grunwaldu 
i Pomniku Pamięci Poległym w parku;
- godz. 13.30 - część artystyczna w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury w Gródku;

Wydarzenie pod Patronatem Wójta Gminy Gródek.

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)