Add some images first for Slideshow:1

ZABAWA W BIELEWICZACH

23-08-2017

Gminne Centrum Kultury, Sołtysi i Rady Sołeckie wsi Bielwicze i Mieleszki serdecznie zapraszają imprezę z cyklu zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek - "Zabawa w Bielewiczach", która odbędzie się 2 września o godz. 19.00 na placu przy świetlicy wiejskiej w Bielewiczach. Wystąpią zespoły działające przy GCK: Rozśpiewany Gródek, Jesienny Liść Kapela Chutar oraz Śpiawaj Dusza. Koncert specjalny zagra zespół Lotosy z Krynek. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Prymaki.  Na zakończenie wspólna zabawa przy muzyce. 


Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)