Add some images first for Slideshow:1

POTAŃCÓWKA W WIEJKACH

16-08-2017

Gminne Centrum Kultury w Gródku, Sołtys, Rada Sołecka oraz mieszkańcy wsi Wiejki serdecznie zapraszają na zabawę taneczną – „Potańcówka w Wiejkach”. W ramach zaangażowania mieszkańców i ich inicjatywy, wspólnie z Gminnym Centrum Kultury zorganizowana zostanie zabawa, która odbędzie się 26 sierpnia (sobota) o godz. 18.00 na placu przy dawnej szkole w Wiejkach.


Przed laty w większości wsi na terenie Gminy Gródek organizowane były swojskie zabawy na których bawili się mieszkańcy oraz zaproszeni przez nich goście – ludność z sąsiadujących wsi. Zabawy odbywały się na drewnianych podestach wykonanych własnoręcznie przez mieszkańców wsi tzw. „płaszczadkach”. W tamtych czasach nie korzystano z elektronicznych odtwarzaczy muzyki, natomiast na żywo grały ludowe kapele, a nawet sami akordeoniści.

Na scenie wystąpią zespoły: Jesienny Liść, Rozśpiewany Gródek, Kapela Chutar, Śpiawaj Dusza oraz Lotosy z Krynek. Natomiast gościem specjalnym będzie zespół Prymaki. 

Na zakończenie odbędzie się zabawa taneczna przy swojskiej muzyce.

WYDARZENIE NA FACEBOOK'U

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)