Add some images first for Slideshow:1

ZABAWA W KRÓLOWYM MOŚCIE

26-07-2017

Gminne Centrum Kultury, Radna, Sołtysi i Rady Sołeckie wsi: Królowy Most i Kołodno serdecznie zapraszają imprezę z cyklu zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek "Zabawa na Annę w Królowym Moście | Zabawa na Hannu u Karalowym Moście". Jest to również święto parafialne parafii prawosławnej w Królowym Moście. Z tego powodu pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich do wspólnej zabawy w dzień święta wsi Królowy Most.


Zagrają dla Państwa zespoły działające przy GCK. Gwiazdą imprezy będzie Zespół Zorka Na zakończenie swojska zabawa ludowa! Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

WYDARZENIE NA FB
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)