Add some images first for Slideshow:1

ZABAWA W SŁUCZANCE

24-07-2017

Gminne Centrum Kultury w Gródku, Sołtys i Rada Sołecka wsi Słuczanka oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Ale Babki" zapraszają na "Zabawę w Słuczance" z cyklu zabaw przy muzyce białoruskiej w gminie Gródek. Impreza odbędzie się 4 sierpnia (piątek) br. o godz. 19.00 na placu przy świetlicy w Słuczance. W programie koncerty zespołów działających przy GCK , występ gwiazdy wieczoru zespołu Prymaki oraz swojska zabawa. Serdecznie zapraszamy! Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)