Add some images first for Slideshow:1

KONCERT CHÓRU

20-06-2017

Gminne Centrum Kultury w Gródku oraz Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP w Gródku serdecznie zapraszają na KONCERT CHÓRU BIZANTYJSKIEGO im. Moyseja Petrovicha (Belgrad, Serbia) w ramach VI Festiwalu Kultury Serbskiej Vidovdan w Białymstoku. Koncert odbędzie się 25 czerwca (niedziela) o godz. 18.00 w cerkwi parafialnej w Gródku.
____
Chór bizantyjski im. Moyseja Petrovicha i Towarzystwo Krzewienia Dziedzictwa Muzycznego z Belgradu zajmuje się studiami i wykonywaniem autentycznej w stylu bałkańskiej muzyki tradycyjnej. Korzenie tej wyjątkowej muzycznej kultury sięgają cywilizacji Bizancjum, która obejmowała obszar większy od Cesarstwa Bizantyjskiego i której wpływy trwają nawet po jej upadku.

Dyrygent:
Nikola Popmihajlov – ukończył Narodowe Konserwatorium w Belgradzie ( bizantyjska muzyka cerkiewna) oraz historię na Wydziale Filozofii; protopsalta w Cerkwii św. Archanioła Gabriela, prowadzi Serbski -bizantyjski chór Moisey Petrovich i jest wykładowcą w Szkole śpiewu liturgicznego im. Moisey Petrovich; w latach 2003-2008 pracował jako wykładowca na Wydziale Teologii w Belgradzie a w latach 2009-2015 – jako wykładowca na Akademii Muzyki Prawosławnej w Petersburgu; jest autorem pierwszego serbskiego podręcznika do muzyki bizantyjskiej (Vodic za pojce kroz savremenu neumsku notaciju) wydanego w 2007 roku i współautorem pierwszego podręcznika do muzyki bizantyjskiej dla seminariów i prawosławnych szkół średnich (Osmoglasnik – Staro srpsko pojanje) wydanego w 2011 r.

Film o chórze: https://www.youtube.com/watch?v=ZUTjxqbTyIA&feature=youtu.be

Strona Festiwalu: http://vidovdan.pl/
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)