Add some images first for Slideshow:1

POWITANIE POCIĄGU

13-06-2017

Serdecznie zapraszamy już po raz drugi na uroczyste powitanie weekendowego pociągu relacji Białystok - Waliły! Już 17 czerwca na terenie dawnego dworca w Waliłach Stacji będzie miało miejsce uroczyste powitanie pociągu i podróżnych pierwszego przejazdu w tym roku. Przyjazd planowany o godz. 10.15.Na początku głos zabiorą samorządowcy i działacze z Województwa Podlaskiego, którzy przyczynili się do uruchomienia pociągu weekendowego. Następnie odbędą się Koncerty zespołów ludowych działających przy Gminnym Centrum Kultury w Gródku. Każdy z podróżnych również będzie mógł spróbować regionalnego poczęstunku!

Serdecznie zapraszamy! Więcej info TUTAJ.

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)