Add some images first for Slideshow:1

WYNIKI KONKURSU

16-02-2017

14 lutego miało miejsce uroczyste podsumowanie X edycji Konkursu „Każdy pisać może” pod patronatem Wójta Gminy Gródek. W konkursie wzięło udział 20 osób: w kat. I uczniowie szkoły podstawowej 1 osoba, kat. II uczniowie gimnazjum – 2 osoby, kat. III uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej oraz dorośli – 17 osób.


Jury w składzie: Dorota Sulżyk, Irena Matysiuk, Anna Grześ przyznało następujące nagrody:

W kat. III:

I miejsce- Jan Karpowicz z Gródka za opowiadanie „Zabawa na Kalady” oraz Jan Grycuk z Gródka za wiersz „Stołek”;

II miejsce – „Samot” z Domu Pomocy Społecznej w Jałówce za wiersz „Wołanie”;

III miejsce - Dariusz Żukowski z Wieliszewa za prozę  poetycką „Tak”;

Wyróżnienia specjalne:

Anna Sadowska z Walił – Dworu za wiersz „A mnie nie treba”;

Anatol Porębski z Walił – Stacji za wiersz „Czy Ty znajesz”;

Gustaw Misztal z Mieleszek za wiersz „W promieniach słońca”.

Wyróżnienia:

Krystyna Kondrusik z Gródka za wiersz „Uspaminy starykou”,

Helena Lchowicz z Gródka wiersz „Tajamnicza Biaroza”,

Mikołaj Woroniecki z Narewki – zestaw wierszy,

Anna Kuncewicz z Gródka wiersz „Już nie pusta przestrzeń”,

Halina Brzozowska z Gródka wiersz „Wieczar był…”,

Krystyna Snarska z Dobrzyniewa za wspomnienia „Okruszki wspomnień”,

Luba Sakowicz z Juszkowego Grodu za 2 wiersze „Minułaje” i „Biada nieżanatamu”,

Krystyna Sawka z Domu Pomocy Społecznej w Jałówce wiersz „Wspominki”,

Dorota Szulc z Domu Pomocy Społecznej w Jałówce wiersz „Nie jestem sama”,

Radosław Piotrowski z Domu Pomocy Społecznej w Jałówce za poemat .

 

W kat.  I uczniowie szkoły podstawowej: Wyróżnienie – Emilia Koronkiewicz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach za dwa wiersze.

 

w kat. II uczniowie gimnazjum: Wyróżnienie: Aleksandra Jarocka z kl. III gimnazjum w Gródku za tekst o dorosłych i dzieciach oraz Eliza Matus z kl. III za wiersz „Miłość”.

 

Wieczór poświęcony poezji uświetniły koncerty Jana Karpowicza oraz Agaty Mytych (ucz. Kl. VI z Zespołu Szkół w Gródku). Twórcy czytali swoje teksty zgłoszone na konkurs oraz wiersze  specjalnie napisane z okazji  Walentynek, które akurat przypadły na ten dzień. Organizatorami konkursu było GCK w Gródku oraz Grupa Literacka „Kłosy”.

 

 

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)