Add some images first for Slideshow:1

WIECZÓR POEZJI

08-02-2017

Serdecznie zapraszamy na Wieczór Poezji, który odbędzie się 14 lutego o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku. W programie: rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w X edycji konkursu: „Każdy Pisać Może”, wystąpienia poetów, koncert w wykonaniu: Jana Karpowicza oraz Agaty Mytych;


GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)