Add some images first for Slideshow:1

Koło Plastyczne

Zajęcia prowadzi instr. Maria Mieleszko. Spotkania odbywają się w każdy piątek od godz.15.00. Są skierowane do wszystkich chętnych, zainteresowanych poznaniem wszelakich technik plastycznych, jak batik, malowanie na szkle, praca z gipsem, wykonywanie suchych bukietów, ozdobnych ramek, kartek i stroików świątecznych. Do zadań pracowni plastycznej należy również:

 

  • prowadzenie kroniki GCK i Księgi Pamiątkowej,
  • oprawa plastyczna imprez,
  • wykonywanie dekoracji do scenek teatralnych,
  • wykonywanie eksponatów i rekwizytów na potrzeby zespołów i kół zainteresowań,
  • wykonywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, pamiątek itp.
GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury w Gródku

16-040 Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
Tel/fax 85 718 01 36
biuro@gckgrodek.pl

NIP: 966 18 94 163 REGON: 2001 399 73

BS Białystok O/Gródek
68 8060 0004 0390 0202 2000 0050
Projekt strony współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś. 4. Leader. Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)